Taniec i savoir-vivre w Twoim przedszkolu

„PRZEDSZKOLAKI Z KLASĄ ”

EDUKACJA,WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ  –  TANIEC  I  ZŁOTE  ZASADY,  KTÓRE  DAJĄ  OGŁADY 

dzieciaki

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z tańca i dobrych manier z elementami rytmiki skierowane  są  do najmłodszych dzieci w wieku 3-6 lat, które chcą rozpocząć przygodę z tańcem, gdzie UCZYMY BAWIĄC-BAWIMY UCZĄC-ROZWIJAMY EDUKUJĄC.

Program „Przedszkolaki z klasą realizuje misję wychowania poprzez taniec i dobre maniery. To krzewienie zdrowego stylu życia, wzbudzanie zamiłowania do czynnego spędzania wolnego czasu, który ma pozytywny wpływ na rozwój dziecka a co za tym idzie- zapobieganie negatywnym zjawiskom zdrowotnym.

Dzieci poznają różne formy taneczne:

 • tańce dyskotekowe,
 • towarzyskie,
 • regionalne i narodowe, kształtując przez to postawy patriotyczne ,
 • oraz tańce do utworów polskich wykonawców, co pozwala na wspólne śpiewanie oraz łączenie tańca ze śpiewem.

Doskonalą  umiejętności:

 • w nauce prostych układów tanecznych,
 • poznawania ciekawych figur,
 • oraz inscenizacji ruchowych.

Dzieci uczą się:

 • reagowania na sygnały muzyczne,
 • rozpoznawania różnic dynamicznych, artykulacyjnych.

Podczas zajęć wprowadzane są również:

 • rozgrzewki przy muzyce,
 • zabawy taneczne
 • i ćwiczenia  rozwijające  twórczą inwencję dziecka.

Atrakcyjna forma zajęć daje dzieciom możliwość realizacji i ogromną satysfakcję a dodatkowo, wspomaga prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Założeniem naszego programu jest umożliwienie nauki tańca każdemu dziecku, nie tylko tym zdolnym, ale również tym, które nie mają ku temu predyspozycji. Tańczyć może każdy. Ważne jest to by nauka tańca dawała satysfakcję, sprawiała przyjemność dziecku.

Treści kształcenia i wychowania programu „Przedszkolaki z klasą” mają bogate walory wychowawcze, ponieważ proces kształcenia nie polega jedynie na przekazywaniu dziecku wiedzy i umiejętności, lecz na wszechstronnym rozwijaniu jego osobowości, umożliwieniu prawidłowego rozwój psychicznego, fizycznego, moralnego, emocjonalnego i społecznego oraz intelektualnego dziecka. Program rozwija asertywność wobec form uzależnienia, jakim jest nadmierne spędzanie wolnego czasu na oglądaniu telewizji, przed komputerem, które kształtują bierne postawy, prowadzące do problemów zdrowotnych i mających negatywne konsekwencje dla rozwoju dzieci.

 

WPŁYW TAŃCA NA ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

EMOCJONALY I INTELEKTUALNY

Zabawy i ćwiczenia, które mają wartość profilaktyczna i terapeutyczną w zakresie integracji ciała, umysłu i emocji. Taką właśnie funkcję spełnia taniec improwizacyjny, który jest zawarty w naszym programie. Sprzyja on odprężeniu, likwiduje źródła frustracji, jak i również umożliwia przeżywanie uczucia radości zadowolenia i satysfakcji.

Stosując muzykę spokojną, o łagodnej linii melodycznej, taniec pełni funkcję relaksacyjną, uspokajającą, co jest szczególnie ważne wobec silnych bodźców dostarczanych przez środowisko zewnętrzne. Niezaspokojenie potrzeb ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym może spowodować powstawanie niepożądanych napięć w ich ciele a w konsekwencji prowadzić do zaburzeń emocjonalnych

RUCHOWY

Taniec zapobiega powstawaniu wad postawy, oraz wspomaga ich korygowanie. Stała obecność melodii w tańcu powoduje że ruchy taneczne rytmicznie wykonywane i powtarzane stają się ruchami intensywnymi, przez co poprawia się motoryka dziecka i jego sprawność ruchowa. Taniec kształtuje precyzję ruchów u dzieci, doskonali koordynację i orientację przestrzenną. Ruchom dziecka taniec nadaje lekkości, sprężystości, gibkości, płynności i skoczności.

SPOŁECZNY (SOCJALNY)

Podczas zajęć tanecznych dziecko nabywa umiejętności współdziałania w grupie, odnoszenia się z szacunkiem do kolegów i koleżanek. Poznaje formy grzecznościowe. Wiele małych dzieci często jest zamkniętych w sobie i boryka się z pierwszymi kompleksami, które utrudniają im swobodne zachowanie w grupie. Taniec stwarza możliwość przełamania tych barier, pomaga nawiązać i utrzymać kontakty między dziećmi.

Ideą programu jest zapewnienie dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki tańca w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych na terenie przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Co ułatwi rodzicom korzystanie z tego typu zajęć, gdyż nie muszą dowozić dziecka do konkretnego miejsca.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI ,

KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ Z TAŃCEM

DO UDZAIAŁU W ZAJĘCIACH TANECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ.

FACEBOOK
POBIERZ ULOTKĘ ZIMA 2020